Campaña aglomerado 2020 AG-55 (provincia de A Coruña)

NOTA ACLARATORIA